Pompa ciepła

 

Energia słoneczna gromadzi się w ziemi, w wodach gruntowych oraz w powietrzu. Można ją eksploatować za pomocą pompy ciepła i przez cały rok wykorzystywać do ogrzewania i podgrzewania wody. Wykorzystuje ona w głównej mierze odnawialne źródła energii i nie powoduje żadnej emisji substancji szkodliwych z budynku.

Pompa ciepła zużywa niewielką ilość energii elektrycznej (25% mocy pompy). Oznacza to, że 75% łącznego zapotrzebowania na energię pokrywa energia uzyskana bezpłatnie ze środowiska.

 Każda inwestycja wymaga  indywidualnego podejścia. Dobrze dobrane poszczególne elementy pompy ciepła dają gwarancję prawidłowej pracy.

Sprawność pompy ciepła zależy głównie od tzw. dolnego źródła ciepła

do wyboru mamy:

- powietrze atmosferyczne

- grunt  ( wymienniki pionowe i poziome)

- wody powierzchniowe 

- wody gruntowe i głębinowe