Odzysk ciepła

 

Odzysk ciepła to wykorzystanie w sensowny sposób ciepła uwolnionego w procesie chłodzenia dla podgrzewania wody użytkowej, bądź do ogrzewania pomieszczeń.

 

 

1- sprężarka, 2- wymiennik płytowy, 3- skraplacz, 4- zbiornik czynnika chłodniczego

 

Odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych realizowany jest najczęściej poprzez  montaż  wymiennika płytowego pomiędzy sprężarką a skraplaczem. Co pozwala na odzyskanie znacznej ilości ciepła. W wyniku tego koszty eksploatacji obiektu, związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, mogą zostać znacznie zredukowane.

Należy jednak pamiętać o tym, iż główną funkcją urządzenia nadal pozostaje chłodzenie. Stąd też warunkiem jest , aby układ odzysku ciepła nie wpływał negatywnie na efektywność energetyczną urządzenia chłodniczego.